Truy cập nội dung luôn

1. Hồi sức cấp cứu - chống độc

1. Hồi sức cấp cứu - chống độc

I. HỒI SỨC VÀ CHỐNG ĐỘC

STT

TT 43

DANH MỤC KỸ THUẬT

PHÂN TUYẾN KỸ THUẬT

 

1

2

3

 

 

 

A

B

C

D

 

 

A. TUẦN HOÀN

 

 

 

 

 1.  

34

Hồi phục nhịp xoang cho người bệnh loạn nhịp bằng máy sốc điện

x

x

x

 

 

 

B. HÔ HẤP

 

 

 

 

 1.  

68

Đặt nội khí quản cấp cứu bằng Combitube

x

x

x

 

 1.  

87

Khí dung thuốc qua thở máy (một lần)

x

x

x

 

 1.  

131

Thông khí nhân tạo không xâm nhập phương thức BiPAP ≤ 8 giờ

x

x

x

 

 

 

D. THẦN KINH

 

 

 

 

 1.  

214

Điều trị giãn cơ trong cấp cứu ≤ 8 giờ

x

x

x

 

 

 

Đ. TIÊU HOÁ

 

 

 

 

 1.  

219

Rửa dạ dày loại bỏ chất độc bằng hệ thống kín

x

x

x

x

 1.  

220

Rửa toàn bộ hệ thống tiêu hóa (dạ dày, tiểu tràng, đại tràng)

x

x

x

 

 1.  

226

Nuôi d­ưỡng ngư­ời bệnh qua ống thông hỗng tràng ≤ 8 giờ

x

x

x

 

 1.  

227

Nuôi d­ưỡng ngư­ời bệnh liên tục bằng máy truyền thức ăn qua ống thông dạ dày ≤ 8 giờ

x

x

x

 

 1.  

240

Chọc dò ổ bụng cấp cứu

x

x

x

 

 1.  

241

Dẫn lư­u dịch ổ bụng cấp cứu ≤ 8 giờ

x

x

x

 

 1.  

244

Chọc dẫn lư­u ổ áp xe d­ưới siêu âm

x

x

x

 

 

 

E. TOÀN THÂN

 

 

 

 

 1.  

247

Hạ thân nhiệt chỉ huy

x

x

x

 

 1.  

248

Nâng thân nhiệt chỉ huy

x

x

x

 

 

 

G. XÉT NGHIỆM

 

 

 

 

 1.  

282

Lấy máu động mạch quay làm xét nghiệm

x

x

x

 

 

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)
Tin liên quan
2. Nội khoa - 11/11/2019
3. Nhi khoa - 11/11/2019
4. Lao - 11/11/2019
5. Da liễu - 11/11/2019
6. Tâm thần - 11/11/2019