Truy cập nội dung luôn

4. Lao

4. Lao

IV. LAO (NGOẠI LAO)

 

TT

TT

DANH MỤC KỸ THUẬT

PHÂN TUYẾN

KỸ THUẬT

1

1

2

3

A

B

C

D

  1.  

39

Phẫu thuật nạo dò hạch lao vùng cổ

x

x

x

 

  1.  

40

Phẫu thuật nạo dò hạch lao vùng nách

x

x

x

 

 

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)
Tin liên quan
2. Nội khoa - 11/11/2019
3. Nhi khoa - 11/11/2019
5. Da liễu - 11/11/2019
6. Tâm thần - 11/11/2019