Truy cập nội dung luôn

Danh sách đề tài, sáng kiến năm 2022

Danh sách đề tài, sáng kiến năm 2022

       SỞ Y TẾ VĨNH LONG                                                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM Y TẾ LONG HỒ                                                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                                                                                                                                                Long Hồ, ngày 27 tháng 12 năm 2022

                                                                                             

                                                                                                      DANH SÁCH

                                                                                      SÁNG KIẾN, ĐỀ TÀI NĂM 2022

 

STT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Tên sáng kiến, đề tài

Ghi chú

 1.  

Thái Phát

Giám đốc

Sáng kiến: Thực trạng và các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý công tác quản lý, bảo dưỡng, sửa chữa trang thiết bị y tế Trung tâm Y tế huyện Long Hồ năm 2022.

 

 1.  

Nguyễn Thị Ngọc Bích

Trần Cẩm Linh

Phó GĐ

Đề tài: Thực trạng và một số yếu tố liên quan đái tháo đường ở người trưởng thành trên địa bàn huyện Long Hồ năm 2022

 

 1.  

Nguyễn Ngọc Tuyền

Phó GĐ

Đề tài: Khảo sát tình hình mắc hậu COVID-19 tại TTYT huyện Long Hồ năm 2022.

 

 1.  

Nguyễn Phượng Linh

Nguyễn Thị Ngọc Trúc

Khoa Dược

 

Đề tài: Khảo sát tình hình sử dụng thuốc huyết áp trong điều trị ngoại trú tại TTYT huyện Long Hồ quí 3 năm 2022

 

 1.  

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

Võ Nhật Huy

Khoa YDCT

 

Đề tài: Nghiên cứu độc tính cấp tác dụng giảm đau, kháng viêm của Dây Gắm.

 

 1.  

Nguyễn Trí An Phương

TYT Hòa Phú

Sáng kiến: Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội tại xã Hòa Phú

 

 1.  

Nguyễn Thị Thu Ba

TYT Hòa Phú

Sáng kiến: Thực hiện công tác an sinh xã hội “ Chăm sóc sức khỏe người khuyết tật dựa vào cộng đồng trên địa bàn xã Hòa phú

 

 1.  

Lê Văn Quân

TYT Thị Trấn

Sáng kiến cải tiến quản lý đối tượng tiêm chủng mở rộng trong tình hình dịch Covid-19.

 

 1.  

Huỳnh Thị Nguyền

TYT Phú Đức

Sáng kiến: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch Covid – 19 trong trường học trên địa bàn xã Phú Đức, huyện Long Hồ

 

 1.  

Trang Nguyễn Anh Thư

TYT BHP

Sáng kiến: Một số giải pháp có hiệu quả về Phòng chống bệnh Tay chân miệng năm 2022 tại xã Bình Hòa Phước

 

 1.  

Nguyễn Hồng Mai

TYT Thạnh Quới

Sáng kiến: Chăm sóc sức khỏe phụ nữ mang thai

 

 1.  

Nguyễn Thị Thùy Linh

TYT Thạnh Quới

Sáng kiến: Một số giải pháp theo dõi, quản lý F0 điều trị tại nhà trên địa bàn xã Thạnh Quới

 

 1.  

Đặng Thị Trúc Phương

Khoa XN- CĐHA

Sáng kiến: Cải tiến quy trình xét nghiệm tại Phòng xét nghiệm TTYT huyện Long Hồ

 

 1.  

Nguyễn Ngọc Minh

Khoa ATTP

Sáng kiến: Một số giải pháp đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường mầm non trên địa bàn huyện Long Hồ năm 2022

 

 1.  

Nguyễn Thanh Tuấn

    Khoa KSBT

Sáng kiến: Một số giải pháp cải thiện chất lượng sử dụng phần mềm quản lý, báo cáo bệnh truyền nhiễm theo TT54/2012/TT- BYT ngày 28/12/2015 của Bộ y tế tại Trạm y tế xã năm 2022

 

 1.  

Nguyễn Thị Huyền Trân

Khoa KSBT

Sáng kiến: Giải pháp nâng cao hiệu quả tầm soát bệnh nhân lao trong cộng đồng trên bệnh nhân hậu COVID-19 tại địa bàn huyện Long Hồ năm 2022

 

 1.  

Nguyễn Hoàng Minh

TYT Phước Hậu

 

Sáng kiến: Một số giải pháp có hiệu quả trong công tác quản lý bệnh không lây nhiễm trên địa bàn xã Phước Hậu năm 2022.

 

 1.  

Lê Thị Kim Huệ

TYT Đồng Phú

Sáng kiến: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện tốt công tác tiêm ngừa thường xuyên tại trạm y tế xã Đồng Phú

 

 1.  

Trần Vĩnh Nguyên

TYT Lộc Hòa

Sáng kiến: Giải pháp tâm lý cho người cao tuổi hậu Covid -19

 

 1.  

Đặng Thái My

TYT Thanh Đức

Sáng kiến: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả tiêm ngừa covid 19 để làm giảm tỉ lệ nhiễm covid 19 trên địa bàn xã Thanh Đức

 

 1.  

Phạm Vi Bằng Vũ

TYT Phú Quới

Sáng kiến: Một số giải pháp nâng cao quản lý, thực hiện hiệu quả công tác tiêm ngừa Covid_19 trên địa bàn xã Phú Quới

 

 1.  

Nguyễn Thị Cẩm Linh

TYT Hòa Ninh

Sáng kiến: Một số giải pháp nâng cao hiểu quả trong tiêm chủng mở rộng

 

 1.  

Phạm Chí Thới

TYT Long An

Sáng kiến: Giải pháp nâng cao hiệu quả phòng chống dịch covid-19, và công tác tuyên truyền tiêm vacxin Covid-19 trên địa bàn xã Long An

 

 1.  

Nguyễn Thị Diễm Châu

Phòng DS

Sáng kiến: Một số giải pháp mang lại hiệu quả trong việc thực hiện công tác truyền thông dân số năm 2022.

 

 1.  

Nguyễn Minh Tuấn

Phòng TCHC

Sáng kiến: Giải pháp ổn định nguồn nhân sự nâng cao hoạt động Trung tâm Y tế huyện Long Hồ năm 2022.

 

 1.  

Lê Thị Bích Hiền

Phòng TCKT

Sáng kiến: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động Công đoàn cơ sở Trung tâm Y tế Long Hồ năm 2022.

 

 1.  

Võ Thị Thanh Trúc

Phòng KHNV

Sáng kiến: Cải tiến phương pháp thống kê số liệu báo cáo tại các khoa, phòng và các trạm y tế xã thị trấn TTYT huyện Long Hồ.

 

 1.  

Nguyễn Thị Trúc Ly

Phòng TCKT

Sáng kiến: Một số giải pháp có hiệu quả về kiểm soát, quản lý chứng từ thu – chi đảm bảo tiết kiệm, đúng quy định tại 15 xã thị trấn trên địa bàn huyện Long Hồ

 

 1.  

Nguyễn Thanh Triều

TYT Phú Quới

Sáng kiến: Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội tại xã Phú Quới

 

 1.  

Trần Thị Phượng

TYT Tân Hạnh

Sáng kiến: Công tác xã hội hoá y tế trong phòng, chống dịch

 Covid-19 và công tác cấp cứu tuyến cơ sở.

 

                                                                                                                                         THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

                                                                                                                                                       (Đã ký)

                                                                                                                                                 BS. THÁI PHÁT

 

 

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)