Truy cập nội dung luôn

Thông báo Về việc triển khai “tiếp nhận đặt lịch hẹn khám qua điện thoại”

Từ ngày 01/9/2020, TTYT huyện Long Hồ thực hiện tiếp nhận “Đặt lịch hẹn khám qua điện thoại”. Quý khách có nhu cầu đặt lịch hẹn khám trước, vui lòng liên hệ qua số điện thoại 0270 3942818  (Sáng: từ 7h30 – 10h30; Chiều: từ 13h30 đến 16h00,  hàng ngày từ thứ 2 đến thứ 6) 

Thông báo Về việc triển khai “tiếp nhận đặt lịch hẹn khám qua điện thoại”

Từ ngày 01/9/2020, TTYT huyện Long Hồ thực hiện tiếp nhận “Đặt lịch hẹn khám qua điện thoại”. Quý khách có nhu cầu đặt lịch hẹn khám trước, vui lòng liên hệ qua số điện thoại 0270 3942818  (Sáng: từ 7h30 – 10h30; Chiều: từ 13h30 đến 16h00,  hàng ngày từ thứ 2 đến thứ 6) và cung cấp những thông tin sau:

+ Họ và tên: ........................................................................................

+ Mã thẻ BHYT (nếu có): ...................................................................

+ Ngày/tháng/năm sinh: ......................................................................

+ Địa chỉ: ............................................................................................

+ Số điện thoại liên lạc: .......................................................................

+ Yêu cầu khám: .................................................................................

+ Ngày hẹn khám: ...............................................................................

- Lưu ý:

+ Quý khách nên đăng ký trước ngày khám bệnh ít nhất 1 ngày.

+ Quý khách vui lòng khám đúng ngày đăng ký.

Trân trọng thông báo!

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)