Truy cập nội dung luôn

 

Y ĐỨC VÀ TRÁCH NHIỆM - SỨC KHỎE CỦA BẠN LÀ NIỀM VUI CỦA CHÚNG TÔI

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN LONG HỒ

 

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN LONG HỒ

(Ban hành kèm theo Quyết định số:………/QĐ-TTYT

Ngày……/……/2017 của Trung tâm Y tế Huyện Long Hồ)

CHƯƠNG I

QUI ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh

1. Quy chế này quy định về nguyên tắc, trách nhiệm, quyền hạn, trình tự giải quyết công việc của Trung tâm Y tế huyện Long Hồ.

2. Mọi công chức, viên chức của Trung tâm Y tế huyện Long Hồ chịu sự điều chỉnh của quy chế này.

Điều 2. Nguyên tắc làm việc

1. Trung tâm Y tế huyện Long Hồ làm việc theo chế độ một thủ trưởng, mọi hoạt động của Trung tâm đều phải tuân thủ quy định của Pháp luật, quy chế Bệnh viện, quy chế làm việc của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long, của Bộ Y tế và quy chế này.

2. Bảo đảm dân chủ, minh bạch và hiệu quả trong mọi hoạt động, thường

xuyên nghiên cứu cải cách hành chính, đơn giản hóa các thủ tục, tạo điều kiện tốt nhất cho người bệnh đến khám, chữa bệnh tại Trung tâm.

CHƯƠNG II

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, TỔ CHỨC

Điều 3. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức của Trung tâm Y tế huyện Long Hồ

1. Vị trí, chức năng

          - Trung tâm Y tế huyện Long Hồ được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Y tế huyện Long Hồ và Bệnh viện đa khoa huyện Long Hồ, là đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc Sở Y tế, có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu, tài khoản riêng được mở tài khoản tại kho bạc nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật.

          - Trung tâm Y tế huyện chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức, nhân lực, hoạt động, tài chính và cơ sở vật chất của Sở Y tế; chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của các đơn vị y tế tuyến tỉnh, Trung ương; chịu sự quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp huyện theo quy định của pháp luật.

- Trung tâm Y tế Huyện Long Hồ có chức năng cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng và các dịch vụ y tế khác theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

- Thực hiện các hoạt động phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm, HIV/AIDS, bệnh không lây nhiễm, bệnh chưa rõ nguyên nhân; tiêm chủng phòng bệnh; y tế trường học; phòng, chống các yếu tố nguy cơ tác động lên sức khỏe, phát sinh, lây lan dịch, bệnh; quản lý và nâng cao sức khỏe cho người dân.

- Thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường đối với các cơ sở y tế; vệ sinh và sức khỏe lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp, tai nạn thương tích; vệ sinh trong hoạt động mai táng, hỏa táng; giám sát chất lượng nước dùng cho ăn uống, sinh hoạt và dinh dưỡng cộng đồng.

- Thực hiện các hoạt động phòng chống ngộ độc thực phẩm trên địa bàn; tham gia thẩm định cơ sở đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn theo phân cấp; tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác phòng chống ngộ độc thực phẩm, phòng chống bệnh truyền qua thực phẩm; hướng dẫn, giám sát cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, ăn uống trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật và thực hiện các nhiệm vụ khác về an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật và theo phân công, phân cấp.

- Thực hiện sơ cứu, cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng theo quy định của cấp có thẩm quyền và giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh cho các trường hợp bệnh nhân tự đến, bệnh nhân được chuyển tuyến, bệnh nhân do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến trên chuyển về để tiếp tục theo dõi điều trị, chăm sóc, phục hồi chức năng; thực hiện các kỹ thuật, thủ thuật, chuyển tuyến theo quy định của pháp luật; khám sức khỏe và chứng nhận sức khỏe theo quy định; tham gia khám giám định y khoa, khám giám định pháp y khi được trưng cầu.

- Thực hiện các hoạt động chăm sóc sức khỏe sinh sản và cải thiện tình trạng dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em; phối hợp thực hiện công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh phục vụ cho hoạt động chuyên môn, kỹ thuật theo chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm và nhu cầu của người dân; tổ chức thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm và an toàn bức xạ theo quy định.

- Thực hiện tuyên truyền, cung cấp thông tin về chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về y tế; tổ chức các hoạt động truyền thông, giáo dục sức khỏe về y tế, chăm sóc sức khỏe trên địa bàn.

- Chỉ đạo tuyến, hướng dẫn về chuyên môn kỹ thuật đối với các phòng khám đa khoa khu vực, nhà hộ sinh, trạm y tế xã, phường, thị trấn, y tế thôn bản, cô đỡ thôn, bản và các cơ sở y tế thuộc cơ quan, trường học, công nông trường, xí nghiệp trên địa bàn huyện.

- Thực hiện đào tạo liên tục cho đội ngũ viên chức thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định; tập huấn, bồi dưỡng cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực phụ trách cho đội ngũ nhân viên y tế thôn, bản và các đối tượng khác theo phân công, phân cấp của Sở Y tế; là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe và hướng dẫn thực hành để cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện việc cung ứng, bảo quản, cấp phát, sử dụng và tiếp nhận thuốc, vắc xin, sinh phẩm y tế, hóa chất, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động chuyên môn theo phân cấp của Sở Y tế và quy định của pháp luật.

- Triển khai thực hiện các dự án, chương trình y tế ở địa phương theo phân công, phân cấp của Sở Y tế; tổ chức điều trị nghiện chất bằng thuốc thay thế theo quy định của pháp luật; thực hiện kết hợp quân - dân y theo tình hình thực tế ở địa phương.

- Thực hiện ký hợp đồng với cơ quan bảo hiểm xã hội để tổ chức khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Trung tâm Y tế và các đơn vị y tế thuộc Trung tâm Y tế theo quy định của pháp luật.

- Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật về lĩnh vực liên quan.

- Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện quản lý nhân lực, tài chính, tài sản theo phân cấp và theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Sở Y tế và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giao.

3. Tổ chức bộ máy:

3.1. Lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Long Hồ.

          Trung tâm Y tế huyện Long Hồ có 01 Giám đốc, 03 Phó Giám đốc.

3.2. Các Phòng chức năng thuộc Trung tâm Y tế huyện Long Hồ

a) Phòng Tổ chức - Hành chính;

b) Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ;

c) Phòng Tài chính - Kế toán;

d) Phòng Điều dưỡng.

          3.3. Các Khoa chuyên môn thuộc Trung tâm Y tế huyện Long Hồ.

a) Khoa Kiểm soát bệnh tật, HIV/AIDS và Truyền thông - Giáo dục sức khỏe;

b) Khoa Y tế công cộng và Dinh dưỡng;

c) Khoa An toàn thực phẩm;

d) Khoa Truyền nhiễm

đ) Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản;

e) Khoa Khám bệnh

f) Khoa Hồi sức cấp cứu;

g) Khoa Nội tổng hợp;

h) Khoa Nhi;

i) Khoa Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng;

j) Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế;

k) Khoa Xét nghiệm và Chẩn đoán hình ảnh.

3.4. Các đơn vị y tế thuộc Trung tâm Y tế huyện Long Hồ.

a) Trạm Y tế thị trấn Long Hồ

b) Trạm Y tế xã Long An

 1. Trạm Y tế xã Phú Đức

d) Trạm Y tế xã Long Phước

đ) Trạm Y tế xã Phước Hậu

e) Trạm Y tế xã Tân Hạnh

f) Trạm Y tế xã Lộc Hòa

g) Trạm Y tế xã Hòa Phú

h) Trạm Y tế xã Phú Quới

i) Trạm Y tế xã Thạnh Quới

j) Trạm Y tế xã Thanh Đức

k) Trạm Y tế xã An Bình

l) Trạm Y tế xã Hòa Ninh

m) Trạm Y tế xã Bình Hòa Phước

n) Trạm Y tế xã Đồng Phú

Điều 4. Chức năng, nhiệm vụ của khoa, phòng, trạm Y tế xã - thị trấn thuộc Trung tâm y tế huyện Long Hồ.

 1. Phòng Tổ chức – Hành chính:
 1. Đầu mối giúp Giám Đốc Trung Tâm Y tế huyện trong công tác quản lý viên chức và người lao động ; thực hiện các chế độ, chính sách tiền lương, khen thưởng, kỷ luật theo quy định của pháp luật và bảo vệ chính trị nội bộ của Trung Tâm;
 2. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ hành chính, quản trị, văn thư, lưu trữ phục vụ cho hoạt động của Trung Tâm;
 3. Đầu mối, phối hợp với các khoa, phòng, đơn vị trong công tác đào tạo, đào tạo liên tục về chuyên môn cho đội viên ngũ viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Trung Tâm theo phân công, phân cấp;
 4. Đầu mối, phối hợp với các khoa, phòng, đơn vị tổ chức hội thảo, hội nghị,

tập huấn;

 1. Quản lý cơ sở vật chất, kho, tài sản của Trung tâm;
 2. Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định;
 3. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc TTYT giao.
 1. Phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ:
 1.  Đầu mối xây dựng kế hoạch tháng, quý, năm; tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện kế hoạch;
 2.  Phối hợp với khoa, phòng xây dựng kế hoạch, triển khai công tác nghiên cứu khoa học;
 3.  Đầu mối tổng hợp hoạt động của các chương trình, dự án trong và ngoài nước;
 4.  Đầu mối tổ chức và phối hợp các khoa, phòng, đơn vị thực hiện giám sát, kiểm tra các hoạt động theo quy chế chuyên môn, quy trình kỹ thuật; quản lý, kiểm tra việc cấp phát và sử dụng có hiệu quả các trang thiết bị y tế;
 5.  Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định;
 6.  Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc TTYT giao.
 1. Phòng Tài chính – Kế toán:
 1.  Đầu mối xây dựng dự toán ngân sách, kế hoạch sử dụng ngân sách hàng năm;
 2.  Quản lý và cấp phát kinh phí theo kế hoạch đã được phê duyệt, chịu trách nhiệm tổng hợp, báo cáo, quyết toán tài chính, lưu trữ hồ sơ tài liệu kế toán theo đúng quy định của pháp luật;
 3.  Tổ chức thu, chi các loại phí, lệ phí và các dịch vụ y tế theo quy định của pháp luật;
 4.  Phối hợp các khoa, phòng, đơn vị xây dựng và triển khai, giám sát thực hiện các chương trình, dự án trong và ngoài nước;
 5.  Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám Đốc TTYT giao.
 1. Phòng Điều dưỡng:

a) Đầu mối xây dựng kế hoạch chăm sóc người bệnh; tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện kế hoạch;

b) Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các quy chế chuyên môn, quy trình kỹ thuật trong chăm sóc người bệnh;

c) Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định;

d) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám Đốc TTYT giao.

   5. Khoa Kiểm soát dịch, bệnh – HIV/ AIDS và Truyền thông- giáo dục sức khỏe:

a) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động phòng, chống dịch bệnh;

b) Giám sát, kiểm soát các yếu tố nguy cơ dịch, bệnh truyền nhiễm, bệnh mới phát sinh; Quản lý và hướng dẫn thực hiện hỗ trợ chăm sóc các trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm, HIV/ AIDS, bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng;

c) Thực hiện tiêm chủng và giám sát phản ứng sau tiêm chủng;

d) Thực hiện việc tuyên truyền các đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về lĩnh vực y tế;

đ) Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện và hướng dẫn nghiệp vụ truyền thông giáo dục sức khỏe về y tế dự phòng; phòng chống HIV/ AIDS; an toàn vệ sinh thực phẩm; chăm sóc sức khỏe sinh sản trên địa bàn huyện;

e) Thực hiện tư vấn sức khỏe cho người dân và hướng dẫn nghiệp vụ tư vấn sức khỏe đối với các cơ sở y tế trên địa bàn;

f) Thực hiện chế độ thống kê báo cáo theo quy định;

g) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám Đốc TTYT giao.

 1. Khoa Y tế công cộng và Dinh dưỡng:

a) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động phòng chống bệnh nghề nghiệp; phòng, chống tai nạn thương tích; xây dựng cộng đồng an toàn và  hướng dẫn dinh dưỡng cộng đồng theo quy định;

b) Thực hiện hướng dẫn và giám sát công tác vệ sinh lao động, công tác y tế học đường; chất thải y tế công trình vệ sinh, chất lượng nước ăn uống, nước sinh hoạt và các yếu tố nguy cơ phát sinh dịch, bệnh lây lan phát triền trong cộng đồng;

c) Thực hiện chế độ thống kê báo cáo theo quy định;

d)Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám Đốc TTYT giao.

 1. Khoa An toàn vệ sinh thực phẩm:

a) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện hướng dẫn vệ sinh an toàn thực phẩm;

b) Tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm trên địa bàn được phân cấp;

c) Thực hiện chế độ thống kê báo cáo theo quy định;

d)Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám Đốc TTYT giao.

 1. Khoa Khám bệnh:

a) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tiếp nhận tất cả các trường hợp

đến khám bệnh phải cấp cứu;

b) Thực hiện khám sàng lọc và tư vấn điều trị; tổ chức khám và điều trị ngoại trú, điều trị nghiện chất; khám sức khỏe, chứng nhận sức khỏe theo đúng quy định;

c) Phối hợp với các khoa, phòng, đơn vị trong việc quản lý, giám sát hỗ trợ cho các trường hợp cần theo dõi điều trị, chăm sóc và phục hồi chức năng tại cộng đồng;

d) Thực hiện chế độ thống kê báo cáo theo quy định;

đ)Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám Đốc TTYT giao.

 1. Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản:

a) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện theo hướng dẫn quốc gia về dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản;

b) Thực hiện các kỹ thuật, thủ thuật đẻ an toàn, giảm tai biến sản khoa và chăm sóc trẻ sơ sinh; các kỹ thuật sản phụ khoa, kế hoạch hóa gia đình theo nhu cầu, điều kiện, khả năng thực tế ở địa phương;

c) Khám phát hiện, điều trị, hướng dẫn phòng chống các bệnh lây truyền qua đường tình dục và các bệnh viêm nhiễm đường sinh sản;

d) Thực hiện giám sát, hỗ trợ các hoạt động chăm sóc trước sinh, sau sinh và các hướng dẫn chuyên môn khác của Bộ Y tế;

đ) Thực hiện chế độ thống kê báo cáo theo quy định;

e)Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám Đốc TTYT giao.

 1. Các Khoa: Hồi sức cấp cứu, Nội tổng hợp, Nhi, Y học cổ truyền và phục hồi chức năng, Truyền nhiễm, Liên chuyên khoa (Mắt, Răng hàm mặt, Tai mũi họng):

a) Xây dựng kế hoạch và thực hiện chăm sóc, điều trị nội trú cho tất cả các trường hợp đang được thu dung điều trị tại Trung tâm theo chuyên ngành;

b) Tổ chức điều trị nội trú cho người bệnh; kết hợp y học hiện đại với y học cổ truyền trong điều trị; thực hiện chuyển tuyến khi vượt quá khả năng chuyên môn và tiếp nhận bệnh nhân do các đơn vị y tế chuyển về để tiếp tục theo dõi điều trị, chăm sóc, phục hồi chức năng;

c) Thực hiện chế độ thống kê báo cáo theo quy định;

d)Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám Đốc TTYT giao.

 1. Khoa Dược – Vật tư y tế:

a) Xây dựng kế hoạch và thực hiện cung ứng thuốc, vaccine, sinh phẩm y tế, hóa chất, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động chuyên môn;

b) Thực hiện, bảo quản , thông tin, hướng dẫn thuốc vaccine, sinh phẩm y tế, hóa chất, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động chuyên môn;

c) Thực hiện chế độ thống kê báo cáo theo quy định;

d)Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám Đốc TTYT giao.

 1. Khoa Xét nghiệm và Chẩn đoán hình ảnh:

a) Xây dựng kế hoạch hoạt động về xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh và an toàn sinh học;

b) Thực hiện các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh phục vụ cho hoạt động chuyên môn, kỹ thuật theo nhiệm vụ của Trung tâm; tổ chức thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm và an toàn bức xạ theo quy định;

c) Thực hiện chế độ thống kê báo cáo theo quy định;

d)Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám Đốc TTYT giao.

 1. Khoa (Tổ) Kiểm soát nhiễm khuẩn:

a) Xây dựng kế hoạch kiểm soát nhiễm khuẩn định kỳ và hàng năm để trình Hội đồng ( ban) kiểm soát nhiễm khuẩn thẩm định trước khi Giám đốc ( Thủ trưởng) phê duyệt và tổ chức thực hiên;

b) Đầu mối xây dựng các quy định, quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn trên cơ sở các quy định, hướng dẫn chung của Bộ Y tế và trình Giám đốc ( Thủ trưởng) phê duyệt và tổ chức thực hiên;

c) Đầu mối phối hợp với các khoa, phòng liên quan giám sát công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, bao gồm:

- Phát hiện, giám sát và báo cáo dịch bệnh truyền nhiễm theo quy định của Pháp luật về phòng, chống bệnh truyền nhiễm;

- Phát hiện, nhận báo cáo các trường hợp nhiễm khuẩn lien quan đến chăm sóc y tế từ các khoa lâm sàng và kết quả nuôi cấy vi khuẩn từ khoa vi sinh ( Xét nghiệm) và đề xuất các giải pháp can thiệp kịp thời;

- Theo dõi và báo cáo các vi khuẩn kháng thuốc;

d) Kiểm tra, đôn đốc cán bộ, viên chức, hợp đồng lao động, giáo viên, học sinh, sinh viên, người bệnh, người nhà người bệnh và khách thực hiện đúng quy định kiểm soát nhiễm khuẩn trong công tác khám, chữa bệnh;

đ) Tuyên truyền, huấn luyện, nghiên cứu khoa học, tham gia hợp tác quốc tế và chỉ đạo tuyến dưới về kiểm soát nhiễm khuẩn;

e) Quản lý, giám sát các hoạt hộng khử khuẩn, tiệt khuẩn, giặt là, cung cấp dụng cụ vô khuẩn, hóa chất sát khuẩn, khử khuẩn, đồ vải và vật tư tiêu hao phục vụ công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong toàn đơn vị;

f) Theo dõi, đánh giá, báo cáo phơi nhiễm và tai nạn rủi ro nghề nghiệp liên quan đến tác nhân vi sinh vật của thầy thuốc, nhân viên y tế;

g) Tham gia cùng khoa vi sinh, khoa dược và các khoa lâm sàng theo dõi vi khuẩn kháng thuốc và sử dụng kháng sinh hợp lý;

h) Phối hợp với các khoa phòng, các thành viên mạng lưới kiểm soát nhiễm khuẩn phát hiện, giải quyết các vấn đề liên quan tới công tác kiểm soát nhiễm khuẩn.

14. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các Trạm Y tế xã - Thị trấn.

1. Thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật về: Y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, kết hợp, ứng dụng y học cổ truyền trong chữa bệnh và phòng bệnh; chăm sóc sức khỏe sinh sản; cung ứng thuốc thiết yếu; quản lý sức khỏe cộng đồng; truyền thông giáo dục sức khỏe theo hướng dẫn của cơ quan quản lý cấp trên và quy định của pháp luật;

2. Hướng dẫn về chuyên môn và hoạt động đối với đội ngũ nhân viên y tế khóm, ấp;

3. Phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn;

4. Tham gia kiểm tra các hoạt động hành nghề y, dược tư nhân và các dịch vụ có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân trên địa bàn;

5. Là đơn vị thường trực Ban Chăm sóc sức khỏe cấp xã về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn;

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm Y tế huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã giao;

7. Công tác đoàn thể, học tập, bồi dưỡng tham dự các hội nghị, Nghị quyết;

8. Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc TTYT giao.

CHƯƠNG III

TRÁCH NHIỆM GIẢI QUYẾT CÔNGVIỆC

VÀ QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 5. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Giám đốc

1. Giám đốc Trung tâm Y tế huyện là người đứng đầu Trung tâm Y tế huyện chịu trách nhiệm trước cấp trên trực tiếp về mọi hoạt động của Trung tâm Y tế, là chủ tài khoản, trực tiếp quản lý việc sử dụng ngân sách của Trung tâm Y tế:

a. Chỉ đạo, điều hành Trung tâm Y tế thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo đúng quy định của Bộ Y tế, Sở Y tế ban hành;

b. Phân công công việc cho các phó giám đốc (kèm theo Quyết định phân

công).

2. Phạm vi giải quyết công việc của Giám đốc:

a. Những công việc thuộc thẩm quyền quy định do Bộ Y tế, Sở Y tế ban hành;

b. Trực tiếp giải quyết một số việc tuy đã giao cho các phó Giám đốc, nhưng do thấy cần thiết, hay do phó Giám đốc phụ trách đi vắng; những việc liên quan đến từ 02 phó giám đốc trở lên và các phó giám đốc ý kiến khác nhau.

3. Trường hợp Giám đốc đi công tác, Giám đốc sẽ ủy quyền cho phó giám đốc giải quyết các công việc có tính chất khẩn cấp liên quan đến lĩnh vực Giám đốc phụ trách.

Điều 6. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của các Phó giám đốc:

1. Trách nhiệm giải quyết công việc:

Các phó Giám đốc được phân công phụ trách một số lĩnh vực được thay mặt Giám đốc giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực đã được giao và chịu trách nhiệm trước Pháp luật và trước Giám đốc về những quyết định của mình;

Khi có sự điều chỉnh về lĩnh vực được phân công thì các phó Giám đốc phải bàn giao nội dung công việc, tài liệu có liên quan cho người được giao phụ trách.

2. Phạm vi giải quyết công việc:

a. Chỉ đạo các khoa, phòng, TYT xã - thị trấn được giao phụ trách thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao;

b. Kiểm tra việc triển khai thực hiện các chủ trương chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của TTYT trong phạm vi được phân công, kịp thời phát hiện các vấn đề cần sửa đổi, bổ sung;

c. Chủ động giải quyết các công việc được phân công, nếu có vấn đề liên quan đến lĩnh vực của phó giám đốc khác thì phối hợp để giải quyết, trong trường hợp các phó Giám đốc không thống nhất thì báo cáo Giám đốc quyết định.

Điều 7. Những vấn đề cần thảo luận Ban Giám đốc trước khi quyết định:

1. Triển khai chủ trương, kế hoạch của cấp trên giao, triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến Trung tâm Y tế;

2. Quy hoạch phát triển Trung tâm Y tế, các đề án phát triển Trung tâm Y tế;

3. Kế hoạch tuyển dụng, đề bạt, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ công chức viên chức.

4. Các công việc quan trọng đột xuất khác.

Điều 8. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của các Trưởng khoa, phòng, TYT xã - thị trấn:

 1. Trách nhiệm giải quyết công việc:

a. Chủ động triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của trưởng Khoa, trưởng Phòng, trưởng TYT xã -  thị trấn theo quy định của Sở Y tế, Bộ Y tế ban hành, chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ hoạt động của khoa, phòng, TYT xã - thị trấn được giao phụ trách;

- Báo cáo định kỳ, đột xuất kết quả hoạt động của Khoa, Phòng, TYT xã - thị trấn theo quy định;

b. Tiếp nhận ý kiến chỉ đạo, văn bản của Ban giám đốc để giải quyết hoặc phân công cho cấp phó giải quyết, triển khai thực hiện;

c. Tham dự đầy đủ các cuộc họp, giao ban do Ban Giám đốc chủ trì (nếu vắng mặt phải báo cáo người chủ trì và cử cấp phó dự thay), tổ chức thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc tại các cuộc họp, giao ban của TTYT;

d. Thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động của Khoa, Phòng TYT xã -  thị trấn được giao phụ trách;

e. Khi đi công tác, hội nghị hoặc nghỉ từ 02 ngày làm việc trở lên phải ủy

quyền cho cấp phó giải quyết công việc thuộc nhiệm vụ, thẩm quyền của mình;

2. Phạm vi giải quyết công việc: Theo chức năng, nhiệm vụ quy định của Bộ Y tế, Sở Y tế và nhiệm vụ do Ban Giám đốc phân công cho Khoa, Phòng, TYT xã - thị trấn.

Điều 9. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của viên chức:

1. Trách nhiệm giải quyết công việc:

a. Chủ động, tích cực thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận;

b. Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo bộ phận mình về chất lượng, hiệu quả của công việc được giao;

c. Chấp hành nghiêm chỉnh sự chỉ đạo và phân công của lãnh đạo Khoa,

Phòng, TYT xã - thị trấn và phối hợp tốt với các đồng nghiệp trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

d. Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật về viên chức.

2. Phạm vi giải quyết công việc: Trong phạm vi được lãnh đạo Khoa, Phòng, TYT xã - thị trấn giao.

Điều 10. Quan hệ công tác với Sở Y tế tỉnh, UBND huyện và các cơ quan ban, ngành tuyến huyện, y tế tuyến tỉnh:

1. Trung tâm Y tế huyện chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn kỹ thuật của Sở Y tế và các mặt hoạt động khác theo quy định;

2. Trung tâm Y tế huyện có trách nhiệm báo cáo kết quả hoạt động của Trung tâm với Sở Y tế theo quy định và báo cáo đột xuất khi có công việc khẩn cấp.

3. Tham dự đầy đủ các cuộc hội, họp, hội nghị do Sở Y tế, UBND huyện triệu tập;

4. Chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, kỹ thuật của các đơn vị y tế tuyến tỉnh;

5. Chịu sự quản lý nhà nước của Uỷ ban nhân dân huyện Long Hồ.

Điều 11: Quan hệ công tác với Phòng Y tế, TTDS-KHHGĐ và các đơn vị, Phòng, Ban, ngành khác trong huyện:

Trong phạm vi trách nhiệm được Sở Y tế phân cấp, Ban Giám đốc được quan hệ trực tiếp với Phòng Y tế, Trung tâm Dân số - KHHGĐ và các đơn vị, Phòng, Ban, ngành có liên quan để giải quyết kịp thời các vấn đề sức khoẻ của nhân dân trong huyện thuộc lĩnh vực Y tế. Quan hệ giữa Trung tâm Y tế huyện với Phòng Y tế huyện, Trung tâm Dân số - KHHGĐ và các đơn vị, Phòng, Ban ngành liên quan là quan hệ bình đẳng, hợp tác và đoàn kết với mục đích vì sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Điều 12. Quan hệ công tác giữa Ban Giám đốc và các khoa, phòng, TYT xã ,Thị trấn:

Là quan hệ cấp trên và cấp dưới trong đó các khoa, phòng, TYT xã - thị trấn chịu sự chỉ đạo toàn bộ của Ban Giám đốc về tổ chức, hoạt động và chuyên

môn nghiệp vụ.

Điều 13. Quan hệ công tác giữa các Trưởng khoa, Trưởng phòng, Trưởng TYT xã - thị trấn:

Là quan hệ phối hợp trách nhiệm, hợp tác hỗ trợ. Khi giải quyết các công việc được giao có liên quan đến các khoa, phòng, TYT xã - Thị trấn khác thì các bộ phận này cùng thảo luận, bàn bạc và thống nhất trước khi thực hiện. Trường hợp có ý kiến không thống nhất thì trình Phó Giám đốc phụ trách xem xét, quyết định.

Điều 14. Quan hệ công tác giữa các trưởng Khoa với điều dưỡng, nữ hộ sinh trưởng Khoa( gọi chung là Điều dưỡng trưởng khoa):

Là quan hệ lãnh đạo với tổ chức thực hiện. Điều dưỡng trưởng khoa được giao quyền quản lý và tổ chức thực hiện việc chăm sóc người bệnh theo y lệnh và tổ chức thực hiện công tác vệ sinh sạch đẹp trong khoa, buồng bệnh đảm bảo mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh trong khoa. Điều dưỡng trưởng còn chịu sự chỉ đạo trực tiếp của trưởng Phòng điều dưỡng TTYT về việc tổ chức thực hiện chăm sóc người bệnh.

Điều 15. Trưởng khoa với Cán bộ chuyên trách chương trình:

Là quan hệ lãnh đạo với tổ chức thực hiện, các cán bộ chuyên trách chương trình chịu sự chỉ đạo toàn bộ của trưởng khoa thực hiện theo đúng chương trình mục tiêu được giao.

Điều 16. Quan hệ công tác giữa trưởng Phòng điều dưỡng Trung tâm Y tế với kỹ thuật viên trưởng các khoa không có giường bệnh:

Là quan hệ chỉ đạo thực hiện công tác vệ sinh sạch đẹp trong khoa, phòng của toàn Trung tâm Y tế theo kế hoạch đã được Giám đốc Trung tâm Y tế giao.

Điều 17. Quan hệ công tác giữa bác sỹ điều trị với điều dưỡng trong khoa:

Là quan hệ giữa người ra y lệnh và người thực hiện y lệnh.

Điều 18. Quan hệ công tác giữa điều dưỡng và kỹ thuật viên với hộ lý và y công:

Là quan hệ giữa người giám sát chất lượng công việc và người thực hiện,

nhiệm vụ của hộ lý và y công do điều dưỡng trưởng khoa hoặc kỹ thuật viên trưởng khoa giao.

Điều 19. Quan hệ giữa Trưởng TYT với nhân viên:

Là quan hệ lãnh đạo với nhân viên TYT xã - thị trấn chịu sự chỉ đạo toàn bộ của trưởng TYT xã - thị trấn về tổ chức, hoạt động, chuyên môn nghiệp vụ.

Điều 20. Quan hệ công tác với Chi  ủy và Công đoàn Cơ sở, Chi đoàn Trung tâm Y tế:

1. Quan hệ công tác giữa Ban Giám đốc với Chi ủy Trung tâm Y tế là quan hệ trên nguyên tắc bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng trong quá trình thực hiện mọi chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Y tế;

2. Quan hệ công tác giữa Ban Giám đốc, BCH Công đoàn cơ sở, BCH chi đoàn Thanh niên thuộc TTYT thực hiện theo Quy chế phối hợp (kèm theo quy chế) ... Là mối quan hệ công tác giữa chính quyền và công đoàn, chi đoàn trong Trung tâm Y tế huyện, tạo mọi điều kiện để tổ chức công đoàn, chi đoàn hoạt động thuận lợi và tham gia tích cực vào công tác quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.

CHƯƠNG IV

CHƯƠNGTRÌNH CÔNG TÁC

Điều 21. Chương trình công tác của Ban Giám đốc và các khoa, phòng, TYT xã - thị trấn:

1. Chương trình công tác năm của Trung tâm y tế và của khoa, phòng, TYT xã - thị trấn được xây dựng dựa trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Y tế và các chỉ tiêu do Sở Y tế giao;

2. Chương trình công tác hàng quý, tháng của Trung tâm Y tế và các Khoa, Phòng, TYT xã - thị trấn gồm các nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động cụ thể sẽ

được tiến hành trong tháng, quý đó. Có đánh giá, rút kinh nghiệm để triển khai thực hiện tốt hơn trong tháng sau và quý sau;

3. Chương trình công tác theo tuần của Trung tâm Y tế gồm các thông tin về nội dung và dự kiến thời gian làm việc của Ban Giám đốc trong một tuần.

Điều 22. Theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện chương trình công tác:

1. Hàng tuần, các phó Giám đốc có trách nhiệm đánh giá việc thực hiện

chương trình công tác được giao để báo cáo Giám đốc trong giao ban tuần kế tiếp; Hàng tháng, hàng quý có tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch được giao các công việc chưa làm được và hướng xử lý tiếp theo.

2. Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ có nhiệm vụ theo dõi việc thực hiện kế hoạch, chương trình công tác và báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định.

CHƯƠNG V

CHẾ ĐỘ HỘI, HỌP, CÔNG TÁC

Điều 23. Các cuộc họp:

1. Giao ban tuyến xã: ( 01 lần/ tháng).

- Chủ trì: Giám đốc hoặc Phó Giám đốc TTYT huyện.

- Thư ký: Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ.

- Nội dung: Báo cáo công tác trong tháng và phương hướng công tác tháng sau.

- Thành phần:

+ Các lãnh đạo Ban, ngành huyện;

+ Ban Giám đốc;

+ Các Phòng chức năng;

+ Trưởng hoặc phó TYT;

+ Trưởng hoặc phó khoa.

+ Mời Khoa điều trị khi có vấn đề liên quan.

- Thời gian: Vào 8h00 phút ngày 04 hàng tháng (nếu rơi vào ngày thứ bảy, chủ nhật thì giao ban vào thứ 6 hoặc thứ hai).

- Địa điểm: Tại Hội trường TTYT huyện.

2. Giao ban tháng tại Trung tâm: (01 lần/tháng).

- Chủ trì: Giám đốc hoặc Phó Giám đốc TTYT huyện.

- Thư ký: Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ.

- Nội dung: Báo cáo công tác trong tháng và phương hướng công tác tháng sau.

- Thành phần:

+ Ban Giám đốc;

+ Phòng chức năng;

+ Trưởng hoặc phó khoa thuộc TTYT huyện.

- Thời gian: Vào 14h00 phút ngày 02 hàng tháng (nếu rơi vào ngày thứ

bảy, chủ nhật thì giao ban vào ngày thứ hai).

- Địa điểm: Tại Hội trường TTYT huyện.

3. Giao ban Ban Giám đốc và các phòng chức năng: Đột xuất.

- Chủ trì: Giám đốc hoặc Phó Giám đốc TTYT huyện.

- Thư ký: Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính.

- Nội dung: Báo cáo kết quả thực hiện trong tuần và phương hướng công tác tuần sau, những khó khăn, kiến nghị, đề xuất.

- Thành phần:

+ Ban Giám đốc;

+ Các phòng chức năng;

- Thời gian: Vào 14h00 phút ngày thứ tư hàng tuần.

- Địa điểm: Tại Hội trường TTYT huyện.

4. Giao ban hàng ngày

- Chủ trì: Bác sỹ trực Lãnh đạo.

- Thư ký: Phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ.

- Nội dung: Bác sĩ thường trực báo cáo tình hình người bệnh: Vào viện, cấp cứu, diễn biến bất thường của người bệnh và các chăm sóc cấp 2, Tử vong (nếu có). Người chủ trì nhận xét, kết luận, rút kinh nghiệm, thông báo công việc trong ngày và lưu ý theo dõi những người bệnh chăm sóc cấp 2.

- Thành phần:

+ Ban Giám đốc;

+ Phòng KH-NV;

+ Phòng Điều dưỡng;

+ Trưởng hoặc Phó khoa phòng;

+ Các bác sĩ phiên trực.

- Thời gian: Vào 7h20 phút các ngày trong tuần.

- Địa điểm: Tại Hội trường TTYT huyện.

Điều 24. Đi công tác

1. Giám đốc cử viên chức thuộc thẩm quyền quản lý đi công tác, hội nghị theo đúng thành phần liên quan đến nội dung chuyến công tác, hội nghị;

2. Công chức viên chức đi công tác trong nước về phải báo cáo với Giám đốc nội dung được lĩnh hội và kế hoạch triển khai, thực hiện các nội dung đã được lĩnh hội;

3. Công chức, viên chức đi công tác, hội nghị ở nước ngoài phải thực hiện

nghiêm chỉnh theo quy định của Đảng và của Nhà nước;

4. Chỉ được tiến hành các thủ tục theo chuyến đi công tác, hội nghị sau khi được Giám đốc đồng ý.

Điều 25. Chế độ nghỉ phép

- Giao cho trưởng, phó khoa, phòng, các Trạm Y tế xã - Thị Trấn điều hành giờ giấc làm việc trong ngày được giải quyết cho nghỉ phép nhân viên ở khoa, phòng 1/2 ngày, Trạm y tế 01 ngày, nếu trên thì phải báo qua lãnh đạo.

- Đối với Viên chức nghỉ từ 01 ngày trở lên (Trạm Y tế 02 ngày trở lên) phải báo trước và có đơn xin nghỉ phép và chấp thuận của BGĐ và sắp xếp công việc giao lại cho người khác.

- Thời gian nghỉ phải báo trước để xếp người làm chủ động.

CHƯƠNG VI

THỦ TỤC TRÌNH, BAN HÀNH VĂN BẢN

          Điều 26. Thủ tục gửi văn bản, trình giải quyết công việc:

          1/ Tất cả các công văn, tờ trình, đơn thưa gửi đến Trung tâm phải được đóng dấu công văn đến, vào sổ văn thư của Phòng TCHC (trường hợp nhận trực tiếp hoặc nhận qua đường bưu điện phải chuyển lại cho Phòng TCHC) để làm thủ tục vào sổ. Phòng TCHC tổ chức lập danh mục công văn, tờ trình theo từng vấn đề, nội dung các Khoa - Phòng , Trạm Y tế để theo dõi, đôn đốc quá trình xử lý.

          2/ Các công văn của Khoa - Phòng , Trạm Y tế do cấp Trưởng (hoặc ủy quyền cho cấp Phó) ký, trình lãnh đạo Trung tâm xem xét và phê duyệt.

          3/ Các công văn, tờ trình giải quyết công việc phải là văn bản chính và chỉ gửi một bản đến một địa chỉ có thẩm quyền xử lý. Nếu cần gửi đến các cơ quan có liên quan để phối hợp, thì ghi tên cơ quan đó ở phần nhận văn bản.

          Điều 27. Quy định về việc ký văn bản :

          1/ Giám đốc Trung tâm ký :

          - Các quyết định, văn bản chỉ đạo điều hành thuộc thẩm quyền.

          - Quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

          - Tờ trình, báo cáo của Trung tâm gửi UBND huyện và Sở Y tế.

          - Các văn bản khác theo thẩm quyền.

          2/ Phó Giám đốc ký thay Giám đốc một số quyết định, văn bản về chỉ đạo các công tác cụ thể theo sự phân công nhiệm vụ của Giám đốc.

          3/ Trưởng Phòng TCHC được thừa lệnh Giám đốc Trung tâm thông báo ý kiến kết luận, thông báo kết quả xử lý công việc cụ thể của Giám đốc, các văn bản sao y, công lệnh và giấy giới thiệu. Một số văn bản khác khi Giám đốc phân công bằng Quyết định.

          Điều 28. Phát hành, công bố các văn bản :

          1/ Phòng TCHC phát hành văn bản trong thời gian không quá 01 (một) ngày kể từ ngày văn bản được ký.

          2/ Trưởng Phòng TCHC chỉ đạo bộ phận tin học của cơ quan theo dõi, cập nhật thông tin trên mạng tin học diện rộng của tỉnh, để phục vụ quá trình công tác của cơ quan mình.

          Điều 29. Kiểm tra và xử lý văn bản :

          Phòng TCHC là đầu mối giúp lãnh đạo Trung tâm thực hiện công tác tự kiểm tra văn bản về thể thức, kỹ thuật trình bày trước khi phát hành.

CHƯƠNG VII

KIỂM TRA VIỆC THI HÀNH VĂN BẢN

          Điều 30. Nguyên tắc kiểm tra :

          1/ Phải được tiến hành thường xuyên và có kế hoạch, đảm bảo dân chủ, công khai, đúng pháp luật, không gây phiền hà và không làm cản trở đến hoạt động bình thường của đơn vị được kiểm tra.

          2/ Quá trình kiểm tra : phải lập biên bản kiểm tra, phải có kết luận rõ ràng, nếu phát hiện có sai phạm phải xử lý hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý thỏa đáng.

          Điều 31. Phạm vi kiểm tra :

          1/ Lãnh đạo Trung tâm : kiểm tra việc thi hành các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, UBND tỉnh, Sở Y tế, UBND huyện và các văn bản chỉ đạo công tác chuyên môn của các Trung tâm chuyên khoa tỉnh.

          2/ Trưởng (Phó) Khoa – Phòng, Trạm Y tế : kiểm tra việc thi hành các văn bản của Sở Y tế, các Trung tâm chuyên khoa tỉnh, lãnh đạo Trung tâm và các văn bản thuộc thẩm quyền của mình.

          Điều 32. Phương thức kiểm tra: (Định kỳ, đột xuất)

          1/ Lãnh đạo Trung tâm quyết định thành lập đoàn kiểm tra hoặc phân công tổ công tác kiểm tra nhiệm vụ chuyên môn, chương trình, dự án.

          2/ Lãnh đạo Trung tâm kiểm tra thông qua làm việc trực tiếp với các đơn vị trực thuộc.

          Điều 33. Báo cáo kết luận kiểm tra :

          1/ Người chủ trì việc kiểm tra phải báo cáo kết quả với cấp trên, khi có sai phạm thì xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý.

          2/ Định kỳ hàng quý, Trưởng (Phó) Khoa – Phòng, Trạm Y tế phải báo

cáo lãnh đạo Trung tâm về tình hình kiểm tra việc thi hành các văn bản thuộc đơn vị mình quản lý.

          3/ Phòng TCHC tổng hợp tình hình chung, báo cáo tại phiên họp thường kỳ vào cuối quý.

CHƯƠNG VIII

THANH TRA, KIỂM TRA, TIẾP DÂN

VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TỐ CÁO

Điều 34.Thanh Tra, kiểm tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo:

- Tổ chức thanh tra và kiểm tra các khoa, phòng trực thuộc, thực hiện chính sách pháp luật và nhiệm vụ được phân công.

- Tổ chức tiếp dân và giải quyết những khiếu nại tố cáo của công dân đúng pháp luật và trước cấp trên.

- Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm chỉnh các kết luận giải quyết khiếu nại, tố cáo của thanh tra, kết luận của liên ngành và ý kiến chỉ đạo của Sở Y tế, Chủ tịch hoặc phó Chủ tịch UBND huyện.

Giám đốc hoặc Phó giám đốc cùng các đ/c thành viên Thanh tra của Thủ

trưởng được phân công, thực hiện theo lịch tiếp dân hàng ngày trực tiếp giải quyết khiếu nại, tố cáo của cán bộ, nhân dân đến yêu cầu những vấn đề thuộc trách nhiệm quản lý và thẩm quyền giải quyết.

Điều 35. Trách nhiệm của tổ thanh tra của Thủ trưởng:

1. Trực tiếp thanh tra, kiểm tra hướng dẫn các đơn vị trong ngành về công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết các vụ việc do Giám đốc trực tiếp phân công.

2. Trong các kỳ họp của lãnh đạo ( khi có yêu cầu) hàng tháng, báo cáo tổng hợp tình hình thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, kiến nghị những giải pháp khắc phục và xử lý đối với cá nhân, tổ chức có vi phạm báo cáo với Ban giám đốc .

CHƯƠNG IX

CUNG CẤP THÔNG TIN

Điều 36. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo

1. Thông tin, báo cáo:

- Thường quy của TTYT phải thiết thực phục vụ có hiệu quả trong quán lý khám bệnh, chữa bệnh và phòng bệnh, các nguồn lực, thực hiện nghiêm chỉnh theo các cột, mục đã quy định của biểu mẫu.

2. Thời gian báo cáo:

- Hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng và 12 tháng

theo quy định.

3. Chế độ báo cáo:

a. Báo cáo thường quy:

- Trưởng (phó) các khoa phòng, TYT gửi báo cáo theo mẫu quy định về phòng KHNV và các chương trình theo quy định.

- Phòng KHNV tổng hợp các báo cáo của các khoa, phòng, TYT trình Giám đốc phê duyệt để gửi lên cấp trên quản lý trực tiếp theo quy định.

b. Báo cáo đột xuất và chuyên đề:

- Báo cáo đột xuất và chuyên đề khi có yêu cầu của cấp trên

- Báo cáo khi có những vụ, việc diễn biến bất thường như: Thảm họa, dịch bệnh, tai nạn điều trị, mất an ninh trật tự…

4. Trình tự hệ thống thu thập thông tin, báo cáo.

- Chốt số liệu báo cáo từng ngày đầu tháng đến cuối ngày, tháng theo hướng dẫn tại Quyết định 3440/QĐ-BYT ngày 17 tháng 9 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc Ban hành hệ thống số sổ sách, biểu mẫu báo cáo thống kê Y tế và Thông tư số 27/2014/TT-BYT ngày 14/8/2014 về việc thực hiện biểu mẫu thống kê báo cáo về y tế . Thông tư số 54/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015. Hướng dẫn chế độ thông tin báo cáo và khai báo bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm.

- Trưởng (phó) khoa, phòng, TYT phân công viên chức thực hiện thu thập thông tin và báo cáo hàng ngày, hàng tuần gửi về phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ.

- Phòng kế hoạch - Nghiệp vụ tổng hợp báo cáo theo mẫu quy định.

- Giám đốc đơn vị xem xét ký duyệt báo cáo gửi lên cấp trên theo quy định.

- Viên chức làm công tác thống kê, báo cáo phải có trách nhiệm đảm bảo số liệu chính xác, đầy đủ, kịp thời và chịu trách nhiệm trước Giám đốc trung tâm về các số liệu đã báo cáo.

- Các cá nhân quản lý và sử dụng thông tin, số liệu phải có trách nhiệm quản lý chặt chẽ theo quy định về lưu trữ và an ninh chính trị của Nhà nước.

5. Thời gian nộp báo cáo:

+ Các TYT: Nộp báo cáo về các bộ phận có liên quan và Phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ.

+ Các khoa, phòng tại Trung tâm: Tổng hợp báo cáo về  Phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ.

+ Báo cáo gửi trước qua địa chỉ email đến các bộ phận có liên quan và sau đó gửi bằng văn bản.

CHƯƠNG X

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 37. Triển khai tổ chức thực hiện:

Giám đốc Trung tâm Y tế triển khai và tổ chức thực hiện quy chế trong toàn Trung tâm Y tế

Điều 38. Điều khoản thi hành:

Bản quy chế làm việc có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký quyết định ban hành . Các quy định trước đây trái với nội dung quy chế này đều bãi bỏ.

Điều 39. Sửa đổi bổ sung

Trong quá trình triển khai thực hiện quy chế nếu có vướng mắc, phát sinh các Khoa, Phòng , TYT và cá nhân được điều chỉnh bởi quy chế này, phải kịp thời phản ánh về phòng Tổ chức - Hành chính Trung tâm Y tế để tổng hợp, báo cáo Ban Giám đốc sửa đổi, bổ sung.

Thông báo Thông báo

Liên kết Liên kết

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập:  1
  Hôm nay:  12
  Tổng lượt truy cập:  2146